معنی و ترجمه کلمه stress in beam به فارسی stress in beam یعنی چه

stress in beam


عمران : تنش در تيرها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها