معنی و ترجمه کلمه stricture به فارسی stricture یعنی چه

stricture


خشونت ،سخت گيرى ،باريک بينى ،جراحت ،تنگى ،ضيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها