معنی و ترجمه کلمه strike an attitude به فارسی strike an attitude یعنی چه

strike an attitude


حالتى بخود گرفتن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها