معنی و ترجمه کلمه stringency به فارسی stringency یعنی چه

stringency


شدت ،کسادى ،سختگيرى ،تندوتيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها