معنی و ترجمه کلمه strophe به فارسی strophe یعنی چه

strophe


(در يونان باستان )چرخش هنگام رقص همراه با اواز دسته جمعى ،چرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها