معنی و ترجمه کلمه studied به فارسی studied یعنی چه

studied


از روى مطالعه ،دانسته ،عمدى ،تعمدى ،از پيش اماده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها