معنی و ترجمه کلمه subjective reality به فارسی subjective reality یعنی چه

subjective reality


روانشناسى : واقعيت ذهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها