معنی و ترجمه کلمه subjective test به فارسی subjective test یعنی چه

subjective test


روانشناسى : ازمون غيرعينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها