معنی و ترجمه کلمه submarine sanctuaries به فارسی submarine sanctuaries یعنی چه

submarine sanctuaries


علوم نظامى : مناطق مخصوص تمرينات غيررزمى زيردريايى مناطق تمرين اموزشى ضد زيردريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها