معنی و ترجمه کلمه substance and form به فارسی substance and form یعنی چه

substance and form


جوهروعرض

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها