معنی و ترجمه کلمه subtle به فارسی subtle یعنی چه

subtle


زيرک ،محيل ،ماهرانه ،دقيق ،لطيف ،تيز ونافذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها