معنی و ترجمه کلمه sue به فارسی sue یعنی چه

sue


تعقيب کردن ،عرضحال دادن ،عارض شدن ،دادخواست دادن ،تقاضا کردن ،تعقيب قانونى کردن ،دعوى کردن
قانون ـ فقه : ادعاى خسارت کردن
بازرگانى : به دادگاه شکايت کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها