معنی و ترجمه کلمه suffusion به فارسی suffusion یعنی چه

suffusion


پرى)pori( ،اشباع ،زير ريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها