معنی و ترجمه کلمه sugar-loaf به فارسی sugar-loaf یعنی چه

sugar-loaf


کله قند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها