معنی و ترجمه کلمه sully به فارسی sully یعنی چه

sully


الوده شدن ،لکه دار کردن ،کثافت ،الودگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها