معنی و ترجمه کلمه sulphric acid به فارسی sulphric acid یعنی چه

sulphric acid


علوم مهندسى : اسيد سولفوريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها