معنی و ترجمه کلمه summary به فارسی summary یعنی چه

summary


خلاصه وضعيت ،خلاصه ،مختصر،موجز،اختصارى ،ملخص ،انجام شده بدون تاخير،باشتاب
قانون ـ فقه : خلاصه
روانشناسى : خلاصه
بازرگانى : مختصر
علوم نظامى : مختصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها