معنی و ترجمه کلمه supercargo به فارسی supercargo یعنی چه

supercargo


مباشر کارهاى بازرگانى وفروش کالا در کشتى
قانون ـ فقه : نماينده مالک محمولات کشتى که با کشتى به سفر مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها