معنی و ترجمه کلمه superior court به فارسی superior court یعنی چه

superior court


(حق ).دادگاه عالى ،دادگاه تميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها