معنی و ترجمه کلمه superiority به فارسی superiority یعنی چه

superiority


رياست ،برترى ،بزرگترى ،ارشديت ،تفوق
قانون ـ فقه : برترى
روانشناسى : برترى
علوم نظامى : برترى قوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها