معنی و ترجمه کلمه supernatant به فارسی supernatant یعنی چه

supernatant


شناور بر روى سطح( مانند روغن بر روى اب)
شيمى : شناور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها