معنی و ترجمه کلمه supersonic tunnel به فارسی supersonic tunnel یعنی چه

supersonic tunnel


علوم هوايى : تونل باد مافوق صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها