معنی و ترجمه کلمه supertropical bleach به فارسی supertropical bleach یعنی چه

supertropical bleach


علوم نظامى : نوعى ماده ضدعفونى فوق العاده قوى مخصوص مناطق حاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها