معنی و ترجمه کلمه supervisory routine به فارسی supervisory routine یعنی چه

supervisory routine


روال ناظر
کامپيوتر : روال ناظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها