معنی و ترجمه کلمه support pression به فارسی support pression یعنی چه

support pression


معمارى : فشار تکيه گاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها