معنی و ترجمه کلمه supported به فارسی supported یعنی چه

supported


علوم نظامى : يکان پشتيبانى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها