معنی و ترجمه کلمه supporting به فارسی supporting یعنی چه

supporting


اثبات کردن ،تاييد کردن ،تکفل
قانون ـ فقه : تقويت پشتيبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها