معنی و ترجمه کلمه suppository به فارسی suppository یعنی چه

suppository


(طب )شياف ،شاف ،شياف طبى ،دواى مقعدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها