معنی و ترجمه کلمه supranational به فارسی supranational یعنی چه

supranational


مافوق مليت ،مافوق محدوديت هاى ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها