معنی و ترجمه کلمه surface to air missile (sam) به فارسی surface to air missile (sam) یعنی چه

surface to air missile (sam)


علوم دريايى : موشک زمين به هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها