معنی و ترجمه کلمه survey report به فارسی survey report یعنی چه

survey report


بازرگانى : گزارش بازرسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها