معنی و ترجمه کلمه swank به فارسی swank یعنی چه

swank


سرحال وچابک ،جست وخيز کن ،قروغمزه امدن ،ناز وعشوه ،خودفروشى ،عالى ،شيک وباشکوه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها