معنی و ترجمه کلمه sweep oscillator به فارسی sweep oscillator یعنی چه

sweep oscillator


الکترونيک : اوسيلاتور روبنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها