معنی و ترجمه کلمه swept channel به فارسی swept channel یعنی چه

swept channel


کانال مين روبى شده
علوم نظامى : کانال پاک شده از مين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها