معنی و ترجمه کلمه symbion به فارسی symbion یعنی چه

symbion


موجود زنده اى که بصورت دسته جمعى يا همزيستى زندگى کند،هم زى ،هم زيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها