معنی و ترجمه کلمه symmetrically به فارسی symmetrically یعنی چه

symmetrically


با قرينه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها