معنی و ترجمه کلمه sympathetic detonation به فارسی sympathetic detonation یعنی چه

sympathetic detonation


انفجار القايى
علوم نظامى : انفجارى که در اثر انفجار مواد منفجره ديگر رخ مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها