معنی و ترجمه کلمه synaptic knob به فارسی synaptic knob یعنی چه

synaptic knob


روانشناسى : تکمه سيناپسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها