معنی و ترجمه کلمه synchronizing separator به فارسی synchronizing separator یعنی چه

synchronizing separator


الکترونيک : جداکننده همزمان سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها