معنی و ترجمه کلمه synchronous device به فارسی synchronous device یعنی چه

synchronous device


دستگاه همگام
کامپيوتر : دستگاه همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها