معنی و ترجمه کلمه synonym به فارسی synonym یعنی چه

synonym


واژه مترادف ،لفظ مترادف ،کلمه مترادف ،کلمه هم معنى
کامپيوتر : واژه هم معنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها