معنی و ترجمه کلمه syrup به فارسی syrup یعنی چه

syrup


)sirup(شربت ،محلول غليظ قندى دارويى ،شيره يا شهد زدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها