معنی و ترجمه کلمه system priorities به فارسی system priorities یعنی چه

system priorities


کامپيوتر : تقدم هاى سيستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها