معنی و ترجمه کلمه system programmer به فارسی system programmer یعنی چه

system programmer


برنامه نويس سيستم
کامپيوتر : برنامه نويس سيستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها