معنی و ترجمه کلمه t-score به فارسی t-score یعنی چه

t-score


روانشناسى : نمرهT

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها