معنی و ترجمه کلمه t-slot به فارسی t-slot یعنی چه

t-slot


علوم مهندسى : شکاف" T "
علوم نظامى : شکاف تى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها