معنی و ترجمه کلمه table-ware به فارسی table-ware یعنی چه

table-ware


لوازم ميز يا سفره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها