معنی و ترجمه کلمه tableland به فارسی tableland یعنی چه

tableland


فلات ،زمين هموار و مسطح
زيست شناسى : بام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها