معنی و ترجمه کلمه tacet به فارسی tacet یعنی چه

tacet


( )tace(صورت امر فعل )tacere ساکت باش ،ساکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها