معنی و ترجمه کلمه tachometer به فارسی tachometer یعنی چه

tachometer


کيلومترشمار،سرعت نگار( در وسايل نقليه مانند اتومبيل)،اندازه گير سرعت چرخش ،سرعت سنج ،سرعت نما
علوم مهندسى : سرعت سنج
الکترونيک : دورسنج
عمران : سرعت نگار
روانشناسى : سرعت سنج
علوم نظامى : مسافت سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها